नयाँ कक्षाहरुः => वेव प्रोगा्रमिंग १० बजे, => एकाउन्टिंग ईन ट्यालि ९ः०० बजे, १२ः०० बजे => अफिस प्याकेज ईस्पेसल कोर्ष ८ः०० बजे, => बेसिक कोर्ष ८, ९, ११, १२, १, २ र ३ बजे, => डिप्लोमा कोर्ष १० र ४ बजे, => ग्राफिक्स डिजाईन ३ बजे, => ईस्पेसल अंग्रेजि भाषा कक्षा २ बजे, => बिबियस तेश्रो बर्षको एकाउन्टको ट्रयूसन ४ बजे कक्षाहरु संचालन भईरहेको छ । सम्पर्कः ०२५-५३००४३

Who we are ?


Welcome; Everest Academy Dharan Pvt. Ltd.  has created an ethos where effective learning is the central norms with students Read More


New Class

C Programming

Accounting in Tally

Webpage Programming

Website Hosting

Software Engineering Course


Wednesday, August 24, 2016 10:16

Admin Login

Username :
Password
 

Search Student Details:

Language :
Computer
:

Check Cost Details

Your Device :

Download Link

Register Online

Social Site Link

   


Visitor No.